Kategorie
Poradnik

Co to są kontrakty CFD?

Kontrakt CFD (ang. contract for difference) czyli kontrakt na różnice, to umowa między inwestorem a brokerem, w którym strony uzgadniają rozliczenie poprzez wymianę różnicy pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży danego aktywa, np. akcji. Kontrakt CFD jest klasycznym instrumentem pochodnym, gdyż jego nabywca nie staje się właścicielem aktywa (w tym przypadku akcji), a co za tym idzie nie nabywa się praw przysługujących właścicielowi, na przykład prawa do dywidendy lub prawa poboru.       
Rynek CFD (ang. CFD market) umożliwia spekulowanie na wielu rynkach. Oprócz akcji są to indeksy, surowce, kryptowaluty oraz rynek walutowy. Handlowanie na rynku CFD (ang. CFD trading) wiąże się z ryzykiem dużym strat, stąd większość brokerów ostrzega swoich klientów podając informacje o tym, jaka część kontraktów inwestorów detalicznych ponosi stratę na rynku. Warto zapamiętać, że zazwyczaj wartość ta waha się pomiędzy 75% aż do 90%.

Działanie kontraktów CFD

Istota kontraktu CFD polega na spekulacji, w którą stronę będzie poruszać się cena danego aktywa bazowego. Kontrakty CFD pozwalają na zarabiane zarówno na wzrostach jak i spadkach, jeśli tylko inwestorowi uda się prawidłowo wytypować w jaki sposób będzie zmieniać się cena aktywa.

Jeżeli więc inwestor zakłada, że wartość danego aktywa wzrośnie, zajmuje tzw. pozycje długą i „kupuje” aktywo. Jeżeli przewidział prawidłowo i cena porusza się w wytypowanym kierunku, może w wybranym momencie zamknąć swoją pozycję. Jeśli zakupił kontrakt na różnicę 1000 akcji o cenie 100 zł. i cena wzrosła do 102 zł., osiąga zysk równy 2000 zł. Jeśli jednak cena spada do 98 zł., inwestor może zamknąć pozycję ze stratą 2000 zł. lub liczyć na obicie kursu co pociąga za sobą ryzyko poniesienia jeszcze większych strat. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku zajmowania tzw. pozycji krótkiej – tutaj inwestor zyskuje, kiedy cena instrumentu bazowego spada, a ponosi stratę, kiedy rośnie.

Dźwignia w kontraktach CFD

Kontrakty CFD zazwyczaj są lewarowane, co czyni z nich jeden z najbardziej elastycznych i uniwersalnych instrumentów na rynku finansowym. Dźwignia finansowa pozwala dokonywać transakcji za kwotę znacznie przekraczające posiadane środki. Należy jednak pamiętać, że taka możliwość wiąże się również z dużo większym ryzykiem straty. Im więc wyższa dźwignia zostanie zastosowana, tym łatwiej stracić cały kapitał.           

Na przykład inwestor dokonujący zakupu kontraktu CFD na 1000 akcji o wartości 100 zł. każda z dźwignią 1:10 (lub 10%) zobligowany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego w wysokości jedynie 10% wartości aktywów którymi handluje. W tym przypadku depozyt wyniesie więc jedynie 10 000 zł. zamiast 100 000 zł. Kiedy wartość akcji wzrośnie do 120 zł, inwestor może zrealizować zysk w wysokości 10 000 zł (1000* 10 zł) co daje aż 200% zysku! Dźwignia 10:1 pozwala uzyskać dziesięciokrotnie wyższy zysk niż w przypadku bezpośredniego inwestowania w instrument bazowy.
Jednak w sytuacji, gdyby wartość akcji spadłaby poniżej 90 zł., inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia depozytu lub jego pozycja jest zamykana ze stratą. W tej sytuacji inwestor straci cały zainwestowany kapitał.

Zabezpieczanie transakcji za pomocą kontraktów CFD

Transakcje CFD są bardzo użytecznym narzędziem do zabezpieczania się przed stratami w krótkim terminie. Inwestor posiadający określony pakiet akcji, który obawia się spadku ich wartości w najbliższej przyszłości może zakupić kontrakt CFD na sprzedaż takiej samej ilości akcji. Jeżeli posiadany przez inwestora pakiet zacznie tracić na wartości, strata ta zostanie zrekompensowana dokładnie takim samym zyskiem na kontrakcie CFD. Z kolei jeżeli pakiet akcji zyskuje na wartości i ryzyko jego szybkiej utraty wartości minęło, inwestor zamyka kontrakt CFD akceptując na nim stratę w wysokości równej zyskowi na akcjach.

Forex a CFD

Rynek Forex (ang. foreign exchange)  jest rynkiem o stosunkowo niewielkiej zmienności w porównaniu do innych rynków. Wartość większości par walutowych zmienia się dość powoli, co nie odpowiada sporej grupie inwestorów oczekujących większego zysku. Z tego właśnie powodu kontrakty lewarowane CFD są tak istotną częścią tego rynku. Kontrakty CFD Forex (lub po prostu FX CFD) umożliwiają zwiększenie zysków (ale i strat) przy użyciu niewielkiego kapitału. Na rynku walutowym używana może być dużo wyższa dźwignia finansowa niż na większości pozostałych rynków. O ile pozwalają na to regulacje w danym kraju, na rynku CFD FX stosuje się dźwignię nawet 1:500, co w przypadku korzystnych zmian cen pozwala osiągać ogromnie zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *