Kategorie
Poradnik

Co to jest spread walutowy?

Co to znaczy spread? To pojęcie może brzmieć nieco obco dla osób niezwiązanych z finansami, jednak świadomie lub nieświadomie z pewnością spotkała się z nim każda osoba wymieniająca waluty w kantorze. Zazwyczaj widoczne są tam dwa kursy – jeden zwany jest kursem sprzedaży, a drugi kursem kupna danej waluty. Aby kantor lub bank mógł osiągnąć zysk, cena kupna zawsze musi być niższa niż cena sprzedaży. Pomiędzy tymi dwoma cenami plasuje się cena rynkowa, czyli taka, jaka w danym momencie kształtuje się na rynku FOREX. Spread to po prostu różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży waluty. Jeżeli spread wynosi zero, oznacza to, że mamy do czynienia z transakcją bezkosztową, co jest jednakże właściwie niespotykane, gdyż zarówno kantor tradycyjny lub internetowy, jak i bank muszą z czegoś pokryć koszty swojej działalności.

Spread walutowy w bankach jest z reguły wyższy niż spread kantorów internetowych i może sięgać nawet kilku procent. Wartość taka może być niezauważalna w przypadku małych kwot, jednak w przypadku wymiany większej ilości waluty użytkownik może zdecydowanie przepłacić w stosunku do innych dostępnych sposobów wymiany. Ze spreadem spotykają się także osoby, które spłacają kredyt w obcej walucie. Mimo, że aktualnie zabronione jest zaciąganie kredytów w walucie innej niż ta, w której otrzymuje się przychód, nadal ogromna liczba osób ma problem z kredytami zaciągniętymi we frankach. Historycznie, spready w bankach oferujących kredyty frankowe były bardzo wysokie, przez co osoba spłacająca swoje zobowiązania płaciła dużo wyższą kwotę raty. Dopiero ustawa wprowadzona w 2011 roku umożliwiła kredytobiorcom spłacanie kredytu w jego oryginalnej walucie oraz nabywanie takiej waluty z innych źródeł niż od banku udzielającego kredyt.

Od czego zależy wartość spreadu?

Wartość spreadu kształtuje się na podstawie kilku czynników. Przede wszystkim zależy od polityki cenowej miejsca, gdzie chcemy wymienić walutę. W fizycznym kantorze będziemy musieli nieco przepłacić, gdyż osoby wymieniające walutę w takich miejscach zwykle wymieniają stosunkowo niewielkie kwoty, a bardziej zależy im na tym, aby kantor ulokowany był w dogodnym dla nich miejscu. Także koszty działania takiego kantoru są dość wysokie. Zwykle nie ma możliwości uzyskania efektu skali, przez co właściciel często stara się podnieść spread, aby utrzymać odpowiednią rentowność. W przypadku banków, klienci często zmuszeni są do wymian waluty podczas zagranicznych podróży i mogą nawet nie być świadomi kosztów przewalutowania. Zwykle też nie wymieniają wielkich kwot, przez są w stanie zaakceptować wyższa marżę. Kantory internetowe z kolei są miejscem, gdzie osoba wymieniająca walutę jest w stanie dokonać świadomego wyboru. Zwykle nie znajduje się ona pod presją czasu i może w sposób bardziej świadomy przeprowadzić analizę aktualnych kursów na rynku. Kantor internetowy może uzyskać efekt skali, gdyż mogą i są w nim wymieniane duże ilości walut. Z tego powodu kantory internetowe muszą konkurować ze sobą obniżając jak najbardziej spready i często jest to najważniejszy czynnik decydujący o wyborze danego kantoru. Oczywiście są to tylko generalne założenia, natomiast wewnętrzna polityka cenowa może się znacząco różnić zarówno wśród banków, jak i kantorów.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość spreadu jest popularność wymienianej waluty. Na przykład spread dla euro przy wymianie na dolara amerykańskiego czy franka szwajcarskiego będzie niższy niż przy wymianie na bardziej egzotyczną walutę, jak rupia indyjska czy peso meksykańskie. W przypadku wyjątkowo rzadkich walut klient może bardzo dużo zapłacić za wymianę po niekorzystnym dla niego kursie. Jednak w niektórych kantorach w ogóle może mieć problem z zakupem lub sprzedażą egzotycznych i niespotykanych walut.

Na poziom spreadu wpływ mają także wahania rynkowe danej pary walutowej. Kantory chcąc zabezpieczyć się przed nagłymi ruchami walut zmuszone są podnieść spread, aby uniknąć sytuacji w której będą kupować walutę powyżej ceny rynkowej. Nie zawsze bowiem mają one możliwość do natychmiastowego dostosowania ceny kupowanej i sprzedawanej waluty do jej zmieniającej się ceny na rynku FOREX.

Jak obliczyć spread?

Ustalenie wysokości spreadu nie wymaga skomplikowanych obliczeń. Wystarczy jedynie odjąć od ceny kupna waluty cenę jej sprzedaży. Tak otrzymana wartość pozwala zorientować się w wysokości spreadu. Jednak bezwzględna wysokość spreadu nie mówi zbyt wiele. Aby lepiej ocenić wysokość spreadu należy obliczyć jego wartość procentową za pomocą następującego wzoru:

Spread = (kurs sprzedaży – kurs kupna) / [(kurs kupna + kurs sprzedaży)/2]

Aby otrzymać wartość spreadu w procentach, wartość obliczoną według powyższego wzoru należy pomnożyć przez 100%.

Spread walutowy – przykład

Zakładamy, że kurs euro na rynku FOREX wynosi 4,4655 zł., a kantor ustalił cenę kupna euro na 4,44 zł., a cenę sprzedaży euro na 4,49 zł. W tej sytuacji spread wynosi 0,05 zł. (4,49 – 4,44).    

Procentową wartość spreadu ustalona według wzoru wynosi 0,05/ [(4,44 + 4,49)/2]*100% = 1,1198%.

Gdyby cena kupna euro została ustalona na 4,40 zł., a cena sprzedaży na 4,52 zł. analogicznie możemy obliczyć, że spread wynosiłby 0,12 zł.

Jego wartość procentowa liczona według wzoru to 0,12/ [(4,40+4,52)/2]*100% = 2,6906%

Natomiast w przypadku pary walutowej, gdzie cena kupna waluty wynosi 2,06, a cena sprzedaży 2,18, wartość spreadu wyniesie 0,12. Dopiero po obliczeniu jego procentowej wartości można zobaczyć, że spread wynosi aż 5,6604%.

Prawidłowe obliczenie spreadu nie jest trudnym zadaniem. Warto jednak pamiętać, aby używać wartości procentowej, ponieważ sama wartość bezwzględna nie jest odpowiednim miernikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *