Kategorie
Poradnik

Co to jest i jak obliczyć pips?

Pips – co to jest?

Termin pips pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia percentage in points. Jeszcze do niedawna pips był najmniejszą wartością, o jaką mogło zmienić się notowanie danego instrumentu. Na rynku forex, większość par walutowych podawana jest z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, stąd najmniejsza wartość pips wynosi 0,0001.

Wyjątkiem są płynne pary walutowe oparte na euro, dolarze lub funcie. Do takich par należą EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/CAD. W przypadku tych walut notowania podawane są z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Oznacza to, że wartość tych notowań może zmieniać się nawet o dziesiąte części pipsa. Ta wartość została nazwana pipsem cząstkowym, a jego wprowadzenie pozwoliło na zwiększenie obrotu na rynku forex oraz na obniżenie kosztów transakcyjnych. Drugim wyjątkiem są pary walutowe z jenem japońskim, które notowane są do trzeciego miejsca po przecinku. W ich przypadku jeden pips równy jest 0,001.

Pips a punkt

Pojecia pipsa i punku są do siebie bardzo podobne. Punkt to minimalna zmiana notowań, a pips to zmiana na czwartym miejscu o przecinku. W przypadku popularnych par walutowych gdzie notowania podawane są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku jeden punkt będzie równy 0,1 pipsa, natomiast w pozostałych przypadkach 1 punkt będzie równy jednemu pipsowi. Dokładność notowań może być sprawdzona przez inwestora w tabeli notowań, gdzie znajdują się dokładne informacje odnośnie notowanych instrumentów.

Jak obliczyć wartość pipsa?

Obliczenia potrzeba do ustalenia wartości pipsa są bardzo proste i nie wymagają zaawansowanej matematyki. Dodatkowo, wiele platform do handlu na rynku forex posiada wbudowane automatyczne modele liczenia pipsów. W innych przypadkach, traderzy walutowi muszą liczyć te wartości ręcznie, jednak nie jest to wymagające zadanie.

W przypadku handlu na rynku forex standardową wielkością jest 100000 jednostek waluty bazowej. Dla transakcji na parze walutowej EUR/USD, oznacza to że gdy różnica równa jest na parze 1 pips, jego wartość wynosi 10 dolarów. Wartość bazowa, czyli tak zwany jeden lot nie jest jednak minimalną wartością transakcji. Najmniejszy dozwolony wolumen transakcji wynosi 0,1 lota. W takim przypadku zmiana ceny o jeden pips oznaczałaby zmianę o jednego dolara.

Każda zmiana kursu pary walutowej może się dla inwestora wiązać z zyskiem lub stratą, w zależności od tego po której stronie rynku się znajdujemy. Wysokość zysków i strat będzie zależała od wielkości pozycji. Im większa jest nasza pozycja, tym większa jest wartość pipsa, a co za tym idzie, także zysk lub strata.

Pips a spread

Termin spread pochodzi z języka angielskiego i oznacza rozpiętość. W przypadku rynku walutowego występują dwa rodzaje cen: cena „ask” oraz cena „bid”. Różnica pomiędzy cenami stanowi koszt transakcji i jest wartością pobieraną przez brokera lub dostawcę platformy na której handlujemy. Oczywiście użytkownikom zależy na jak najniższych spreadach, aby transakcje były jak najtańsze. Wysoki spread „zjada” zysk wypracowany z trudem przez traderów. Aby obliczyć wartość spreadu należy odjąć jedną cenę od drugiej. Cena bid to aktualna najwyższa dostępna na rynku cena, po której kupujący zdecydowany jest zakupić walutę lub np. akcje na giełdzie, natomiast cena ask to najniższa w danej chwili cena, po której sprzedający zgadza się sprzedać walutę lub akcje. Różnica między tymi dwiema cena jest właśnie spreadem. W przypadku gdy dla danej pary walutowej cena bid wynosi 1.10048, natomiast cena ask 1.10056, spread wynosi 0,8 pipsa.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje spreadu. Spread zmienny jest to powiększona o marżę brokera wartość rynkowa danego aktywa. Wyznaczany jest jedynie pewien przedział, czyli spread minimalny i maksymalny, a dokładna wartość regulowana jest przez popyt i podaż na rynku. Z kolei spread stały jego wartością, która zostaje bezwzględnie ustalona przez brokera i nie zmienia się bez względu na sytuację rynkową.

Wysokość spreadu zależy głównie od popularności walut. W przypadku najpopularniejszych par, takich jak EUR/USD lub EUR/GPB pips wynosi zazwyczaj maksymalnie kilku punktów, najczęściej jednak jego wartość waha się w okolicach jednego pipsa. Inaczej nieco wygląda sytacja w przypadku mniej rozpowszechnionych par walutowych. Tutaj spread może wynosić nawet kilkadziesiąt pipsów i więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *