Kategorie
Subiektywne czwartki

Korekta na światowych rynkach

Światowy rynek akcji po wakacyjnym hura optymizmie notuje kilkuprocentową korektę. Poczynając od sporej korekty na niemieckim DAX, przez S&P, Nikkei i Nasdaq. Fala nie omija też mniejszych parkietów. Złoto od sierpniowego szczytu straciło już blisko 100 USD, srebro notuje korektę na ponad 4 USD. Obecnie pokłady optymizmu są wyczerpane, uprzednio pozwoliły na osiągnięcie szczytu kwotowań […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Powód do zadowolenia dla polskich eksporterów

EURUSD zareagował na wczorajszą konferencję FED aprecjacją USD. Oczekiwania co do komunikatu płynącego ze strony bankierów były ograniczone. Prezes Powell już podczas sympozjum w Jackson Hole dał wytyczne prowadzonej polityki pieniężnej, zeszłej nocy zostało to tylko powtórzone. FED zapewnił, że w perspektywie do 2023 nie ma miejsca na podwyżkę stopy procentowej, chyba, że inflacja przekraczałaby […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Zmiana apetytu na ryzyko

Od początku tygodnia realizował się scenariusz płytkiej korekty, tak na Wall Street, jak i na aktywach kwotowanych z USD. Amerykańska waluta zyskała w stosunku do EUR ponad 200 punktów. Ruch ten był niezbędny do tego, aby stworzyć przestrzeń dla umocnienia europejskiej waluty po dzisiejszym komunikacie ECB. Polityka Christine Lagarde Pani Lagarde zmuszona jest kopiować politykę […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Deprecjacja zielonego pieniądza

Zatrudnienie i aktywność gospodarcza w USA rośnie, ale dla członków Rezerwy Federalnej dynamika wzrostu jest ogólnie powolna. Po odbiciu od dna osiągniętego na przełomie maja i czerwca gospodarka wchodzi we wzrostową fazę, ale ograniczana jest lokalnymi sankcjami służącymi przeciwdziałaniu epidemii COVID. FED spostrzegł, iż np. rynek nieruchomości mieszkalnych rośnie dzięki niskim stopom procentowym, ale sektor […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Zerowe stopy procentowe

Biliardy dolarów Dziś rozpoczęło się sympozjum w Jackson Hole, zwyczajowy raut bankierów FED, na którym omawiane są ryzyka i szanse związane z prowadzoną polityką monetarną instytucji. O 15.10 Jerom Powell – szef FED nakreślił obraną przez biuro strategię. Zakłada ona, iż pierwszy plan zajmują kwestie związane z rynkiem pracy. Covid zrobił 15 milionową wyrwę w […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Powrót kapitału na Stary Kontynent

FED Wczoraj wieczorem mogliśmy znowu na chwilę zajrzeć do głów bankierów FED. Okazało się, że członkowie tego gremium uznają obecnie prowadzoną politykę monetarną za satysfakcjonującą. Oczywiście świadomi są cały czas, iż potencjał do odbicia gospodarczego może być wyhamowany poprzez niepewny rynek pracy. Z jednej strony więcej amerykanów wraca do aktywności zawodowej, z drugiej dzieje się […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Szklanka do połowy pełna

Kurs euro do złotówki Sierpniowy handel uśpił zmienność na rynku złotego. Wahania kursu euro do złotówki zawęziły się do przedziału 4.39-4.42. Taka wartość złotego jest ukonstytuowaniem faktu, iż na rynku panuje bardzo dobry klimat inwestycyjny. Rada Polityki pieniężnej wskazywała ceny poniżej 4.40 jako przewartościowanie, nieadekwatne do działań podjętych w sferze polityki fiskalnej i obcięcia stóp […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Żal za srebrem

Od pewnego czasu pomstuję w duchu na swoją opieszałość, bo przecież deklarując w koło zasadność kupienia srebra po 19 USD uznałem, że jeszcze zdążę. Oczywistym jest bowiem fakt, że przy zalewie kapitału, w środowisku zerowych stóp procentowych metal szlachetny będzie zgrabnym aktywem ucieczki przed inflacją w momencie, gdy zacznie się dewaluacja drukowanego pieniądza. Cóż, ja […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Głębokie kieszenie FED

Wakacyjny rynek charakteryzuje się dość dużą temperamentnością i brakiem poszanowania fundamentów. Sprzyja to nakreślonej w czerwcu rekomendacji Goldman Sachs by kupować złote za dolary. Silne wskaźniki PMI w strefie EUR dały asumpt by przy słabnącym dolarze rosły wszystkie aktywa, które dolarem nie są. Waluty Europy Środkowo wschodniej skorzystały z rajdu ryzyka i chciwości. CZK, HUF, […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Wspólny dług Europy

Unia Europejska Rozpoczęty w miniony piątek szczyt Rady Europejskiej spuentowany został krótkim tweetem szefa Rady Europy – Deal. Do pobicia rekordu obrad ustanowionego w Nicei zabrakło kilkudziesięciu minut. Charles Michel (ten nowy, unijny Tusk) próbował nocnymi obradami zmiękczyć stanowiska dygnitarzy w zakresie spornych kwestii. Szczęśliwie dla nas polscy politycy obyci są z takim stylem obradowania. […]