Kategorie
Poradnik

Co to jest pozycja walutowa?

Każdy przedsiębiorca, które chce działać poza granicami własnego kraju zazwyczaj zmuszony jest rozliczać się ze swoimi kontrahentami oraz klientami w walutach obcych. Rozliczenie nawet części kontraktów w takich walutach automatycznie sprawia, że przedsiębiorca narażony jest na ryzyko walutowe. Ryzyko takie może mieć dla niego różne konsekwencje. Wahania kursów walut mogą bowiem spowodować zmianę zysków ze […]

Kategorie
Poradnik

Co to są kontrakty CFD?

Kontrakt CFD (ang. contract for difference) czyli kontrakt na różnice, to umowa między inwestorem a brokerem, w którym strony uzgadniają rozliczenie poprzez wymianę różnicy pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży danego aktywa, np. akcji. Kontrakt CFD jest klasycznym instrumentem pochodnym, gdyż jego nabywca nie staje się właścicielem aktywa (w tym przypadku akcji), a co za […]

Kategorie
Poradnik

Co to są kontrakty futures?

Kontrakty terminowe futures Kontrakt futures to nic innego jak umowa między dwoma stronami na wykonania transakcji w określonym dniu i z określoną z góry ceną. Takie kontrakty, zwane też transakcjami terminowymi, wykorzystuje się do zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami cen danego aktywa w przyszłości. Kontrakty terminowe mają swoją historię w czasach, kiedy producenci chcieli zapewnić sobie stabilność prowadzonej działalności […]

Kategorie
Poradnik

Co to jest i jak obliczyć pips?

Pips – co to jest? Termin pips pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia percentage in points. Jeszcze do niedawna pips był najmniejszą wartością, o jaką mogło zmienić się notowanie danego instrumentu. Na rynku forex, większość par walutowych podawana jest z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, stąd najmniejsza wartość pips wynosi 0,0001. Wyjątkiem […]

Kategorie
Poradnik

Co to jest spread walutowy?

Co to znaczy spread? To pojęcie może brzmieć nieco obco dla osób niezwiązanych z finansami, jednak świadomie lub nieświadomie z pewnością spotkała się z nim każda osoba wymieniająca waluty w kantorze. Zazwyczaj widoczne są tam dwa kursy – jeden zwany jest kursem sprzedaży, a drugi kursem kupna danej waluty. Aby kantor lub bank mógł osiągnąć zysk, […]

Kategorie
Poradnik

Forward

Czym są transakcje forward? Kontrakty forward należą razem z transakcjami futures do grupy kontraktów terminowych. Forward to transakcja dla której cena wykonania ustalana jest w chwili zawierania transakcji, natomiast moment dostawy towaru lub waluty lub rozliczenia finansowego następuje w określonym z góry momencie w przyszłości. Rozliczenie finansowe forwardu stosowane jest w przypadku, gdy strona kupująca nie jest […]

Kategorie
Poradnik

Różnice kursowe

W dzisiejszym świecie bardzo wiele firm działa w środowisku międzynarodowym, sprzedając swoje produkty za granicę lub podpisując kontrakty z zagranicznymi kontrahentami. Eksport produktów lub usług jest naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa, a wejścia Polski do Unii Europejskiej stało się swoistym katalizatorem takiego rozwoju. Jednak w coraz bardziej globalizującym się świecie łatwiejsze staje się również sprzedawanie produktów […]

Kategorie
Poradnik

Platformy walutowe, czym są i w jaki sposób działają?

Platforma walutowa to aplikacja internetowa pozwalająca na wymianę walut często w bardzo atrakcyjnych cenach. Nie jest to jednak tradycyjny kantor. Jak więc działa platforma walutowa? Jej funkcjonowanie różni się od tradycyjnych miejsc wymiany walut tym, że operuje przy pomocy społeczności swoich użytkowników. Platforma łączy więc osoby chcące wymienić jedną walutę na drugą, a od każdej […]

Kategorie
Poradnik

Czym jest spekulacja walutowa

Spekulacja polega na sprzedaży lub zakupie danego aktywa w celu jego odkupienia lub odsprzedaży z zyskiem na tym samym rynku, po odpowiednio wyższej lub niższej cenie. Celem spekulanta jest uzyskanie jak największych  zysków, a podstawową cechą spekulacji – podejmowanie ryzyka. W związku z tym, że główną funkcją rynków finansowych jest transfer ryzyka, istnienie inwestorów spekulacyjnych […]

Kategorie
Subiektywne czwartki

Z ostatniej chwili

Newsy Informacja z ostatniej chwili! Donald Trump zapowiedział, iż dostawy szczepionki w USA będą realizowane już od przyszłego tygodnia, w pierwszej kolejności otrzymają ją osoby stojące na pierwszym froncie walki z chorobą. Bum! A teraz dubeltowo, Wielka Brytania i Unia Europejska mogą zawrzeć umowę handlową. Jej kształt jest jasny. Unijny dyplomaci twierdzą, że do podpisania […]